Take it or leave it!
?

Je organiseert je bedrijf opnieuw, anders, met minder mensen of met andere mensen, met andere kwaliteiten. Soms zit het bedrijseconomisch tegen en moeten de loonkosten drastisch omlaag. Of een medewerker die gewoon niet meer past binnen de organisatie. In dergelijke situaties komt het er veelal op neer dat je afscheid neemt van een medewerker.  Via de kantonrechter, het UWV of middels een vaststellingsovereenkomst. Natuurlijk kan een medewerker ook zelf ontslag nemen, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

Als er budget is dan kan je eventueel deze medewerker ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het geven van een andere wending in hun loopbaan. Zo'n outplacementtraject kost tussen de 5.000 en 15.000 euro en duurt doorgaans tussen de 6 en 9 maanden. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van het budget en de behoefte van de outplacementkandidaat. Daarom is een individueel outplacement gewoon op maat gemaakt.

Ik werk samen met ervaren loopbaanadviseurs en outplacementconsulten (desgewenst NOLOC-gecertificeerd).