contactinfo

Harold Bitter

Singravenstraat 32

2545 SL Den Haag

M 06 23 620 486

E info(at)hr-essentials.nl

Kvk # 27320696

 Het gaat om de juiste personen en niet zozeer om het personeel in zijn algemeenheid.
?

Is de mens de belangrijkste factor in een organisatie?

Het is vast vloeken in de kerk, maar nee………Mensen zijn NIET de belangrijkste factor.

Jarenlang wordt al geroepen dat personeel de belangrijkste factor is. En velen van ons volgen deze mantra blindelings, terwijl het in feite een drogreden is! Je hoeft alleen maar naar managers te luisteren om klachten over medewerkers of "personele" kwesties te horen. Voor alle duidelijkheid, ik ben er zeker van dat je, net als ik, van mening bent dat we dagelijks worden we blootgesteld aan problemen die door mensen worden of zijn veroorzaakt. De vele oorzaken van deze problemen zijn divers, maar het gros, zo niet allemaal, zijn uiteindelijk ter herleiden naar menselijk falen.

Gelooft u nog steeds dat het personeel de belangrijkste factor in uw organisatie is?

Mensen zijn niet de belangrijkste factor. Zelfs belangrijke mensen zijn niet de grootste troef. In feite kunnen belangrijke mensen een organisatie grote schade berokkenen. Als Enron daar niet genoeg bewijs van is, dan is het wel de financiële crisis van 2008. Hoe zit het met Lehman Brothers, AIG, of, wat dichterbij, Vestia? Ongetwijfeld hadden deze bedrijven slimme mensen aangesteld. Ondanks al die slimme mensen zijn deze bedrijven (bijna) ten gronde gericht en hebben voor een grote, tot zeer grote financiële schade gezorgd.

Dus als het niet de mensen zijn, wat is dan de belangrijkste factor? Interessante vraag is het niet? Het is simpeler dan je denkt. Als je meer wilt weten, neem dan contact met me op.