contactinfo

Harold Bitter

Singravenstraat 32

2545 SL  Den Haag

M 06 23 620 486

E info(at)hr-essentials.nl

Kvk # 27320696


Haal je kop uit het zand!
?

Zijn die beoordelingsgesprekken nu echt nodig?

Wil je echt weten waarom elk jaar weer die nutteloze beoordelingsgesprekken gevoerd moeten worden? Bedrijven doen het met name om zichzelf te beschermen tegen hun eigen medewerkers. Wauw, dat is nog een hoogstaand stukje personeelsbeleid.

Er is natuurlijk een goede reden voor deze defensieve houding. Na de tweede wereldoorlog heeft de overheid een immens woud aan arbeidsgerelateerde wet- en regelgeving gecreëerd. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Arbeid en Zorg, arbeidswetgeving, loonbelastingregelgeving, Pensioenwetgeving, etc. Dit zijn complexe, serieuze kwesties die technische expertise vereisen, en een bedrijf moet daar de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

Werknemers zijn in dit land goed beschermd. Vandaar dat er allerlei mechanismen zijn opgetuigd om die problemen te ondervangen. Maar voor je het weet blijf je daar in hangen en wordt bijvoorbeeld het beoordelingssysteem een doel op zich.

Dat moet je toch niet willen? Daarom ben ik gestart als zelfstandige. Want het kan anders en wellicht simpeler. Waarom ik dat vind, wil ik je graag uitleggen. Aarzel niet en neem vandaag nog contact met me op.